Boris Matrosov

Boris Matrosov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 39 3/8 in
80 x 100 cm

4000 

Boris Matrosov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 39 3/8 in
80 x 100 cm

4000 

Boris Matrosov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 39 3/8 in
80 x 100 cm

4000 

Boris Matrosov

Canvas, acrylic
Холст, акрил
31 1/2 x 23 5/8 in
80 x 60 cm

3500